Nieuwsartikel

Onze abonnementen blijven gegeerd!

We danken de abonnees van het vorige seizoen die zo talrijk opnieuw intekenen voor het komende seizoen 20-21. De gerenommeerde orkesten brengen dan ook meesterstukken uit de klassieke muziek. Het eerste concert vindt plaats op 29 oktober en we kunnen hopen dat dan het normale leven is hernomen.

Zoals aangekondigd, krijgen de abonnees van vorig jaar exclusief voorrang tot 1 mei om hun abonnement te hernieuwen. Vanaf die datum kunnen ook nieuwe abonnees inschrijven. We trachten zoveel als mogelijk de nieuwe abonnees plaatsen te geven, die vorig jaar niet door een abonnement werden ingenomen. Dit kan echter slechts beperkt volgehouden worden. Onze eerste boodschap is bijgevolg, hernieuw uw abonnement en verzeker u van een meesterlijk muziekseizoen.

Daarnaast begrijpen we dat sommigen onder u onzeker zijn en zich afvragen wat er zal gebeuren als een of meer concerten worden afgelast. Wij volgen de situatie constant op. Als er een concert in vraag komt, zullen we kiezen voor de veilige oplossing en het concert niet laten doorgaan. Vervolgens zullen we alles in het werk stellen en trachten een vervangend concert te voorzien, waarbij uw abonnement geldig blijft. Kan u niet aanwezig zijn op het vervangend concert, dan betalen wij pro rata terug.

We hebben niets onverlet gelaten om u een prachtreeks concerten voor te schotelen. Samen met u gaan we daarvan genieten.

Muzikale groeten,

← Ga terug